הרזיה שפויה - אתר הבית של סמדר פרגר

פגישות אישיות עם סמדר (און-ליין/טלפון/אישי)  |  אוכל אסור , אוכל מותר  |  לשחרר את הגוף - חתמו על העצומה  |  רעב רגשי: איך מזהים אותו ומה עושים איתו?  |  להשתנות: פשוט אבל לא קל! ...על תהליך השינוי, ולמה זה כל-כך קשה.  |  תפריט הרזיה שפויה  |  בחן/י את עצמך  |  ... מורה דרך טוב הוא זה שכבר ביקר במקומות שאליהם הוא לוקח אותך ...  |  מה אוכל אותך? הרצאה ח י נ ם באינרנט!  |  מידע על בעיות אכילה  |  חתמו בספר האורחים  |  סליחה... קודם כל לעצמך!  |  הצטרפות לרשימה שלי  |  סיפור אמיתי על אביבית  |  
דף הבית >> קניות >> תקנון
 
תקנון חנות וירטואלית - הרזיה שפויה .Sane Way Inc

1. כללי
1.1
אתר הרזיה שפויה, שמופעל ע"י סמדר פרגר (להלן: " .Sane Way Inc ") משמש גם כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור לקוחות .Sane Way Inc אשר משלמים באמצעות Pay Pal (להלן: "לקוחות" או "לקוח").
1.2 אתר הרזיה שפויה מאפשר ללקוחות רכישה נוחה ובטוחה של מגוון מוצרים/שירותים באמצעות האינטרנט.
1.3 התקנון מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים כאחד.

2. תנאים לביצוע פעולות באתר
2.1
פעולות רכישה באתר רשאים לבצע רק לקוחות חברת .Sane Way Inc בהגדרתם לעיל.
2.2 על כל לקוח המבצע פעולה באתר הרזיה שפויה יחולו הוראות תקנון זה, והם יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין Sane Way Inc .
2.3 לקוח המבצע פעולת קניה באתר מצהיר בכך, כי קרא את תקנון האתר ואת כללי ההשתתפות בו, ומצהיר בכך, כי הינו מסכים לתנאי ההתקשרות המופיעים באתר, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר או מפעיליו מלבד טענות, הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר המופיעות באתר או בהסכם זה.

3. אודות המכירה
3.1
.Sane Way Inc מאפשרת ללקוחותיה לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, בטוחה ומהירה.
3.2 עבור כל מוצר או שירות, המוצע למכירה, מוצג מסך בחירת מוצר, הכולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה ואת מחיר המוצר או השירות המוצע למכירה.
3.3 מחיר כל המוצרים המוצעים למכירה מוצג בדולרים.
3.4 כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת .Sane Way Inc לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
3.5 עם סיום הרכישה ואישור פרטי הלקוח על ידי .Sane Way Inc תישלח הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח בציון מספר ההזמנה (להלן: "ההודעה").
3.6 יובהר ויודגש, כי שליחת ההודעה בדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את .Sane Way Inc . הרישום שנרשם במחשבי .Sane Way Inc יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
Official PayPal Seal3.7 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות Pay Pal.
לידיעתך הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4. מועדי המכירה
4.1 את המוצרים שבאתר הרזיה שפויה ניתן לרכוש 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה, עד גמר המלאי.
4.2 .Sane Way Inc שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שיווק ומכירת מוצר מסוים או שירות מסוים בכל עת שתחפוץ.

5. אחריות על טיב המוצרים
5.1
לרוכש מוצר לא תעמוד כל טענה כלפי Sane Way Inc.
5.2 המוצרים והשירותים המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים והשירותים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב.
5.3 .Sane Way Inc ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות בבחירת פריט או שירות שיירכש על ידי המשתמש, הנובעת מטעות מבצע הפעולה באתר בהקלדת נתוני הצעת הרכישה, לרבות פרטיו האישיים והמזהים.

6. אספקת והובלת המוצרים
6.1 .Sane Way Inc תדאג לאספקת כל מוצר ושירות, הנרכש על ידי הלקוחות באתר, לכתובת שהוקלדה בעת הגשת ההצעה , תוך 10 ימי עבודה לכל היותר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. .Sane Way Inc מתחייבת לספק רק מוצר, אשר שולם במלואו באמצעות Pay Pal כמפורט לעיל.
6.2 .Sane Way Inc לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב. התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו .Sane Way Inc מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל הובלה ואספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
6.3 אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה על ידי .Sane Way Inc דרך משלוח המוצר לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה , ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר מ .Sane Way Inc בעצמו או באמצעות מי מטעמו. התשלום עבור המשלוח/ההובלה יתבצע באמצעות Pay Pal ויצטרף לתשלום עבור המוצר או השירות, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
6.4 זמני אספקת המוצרים/שירותים כאמור בסעיף 6.1 לעיל, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
6.5 בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה של מוצר, לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך, שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר על חשבונו סגור בעטיפתו המקורית (היינו מוצר שלא נפתח עדיין) שלם ו/או ללא פגע ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ל Sane Way Inc. - P.O.Box 20 Woodmere NY 11598 USA. Sane Way Inc תקבל מוצר כזה חזרה עד 14 יום בלבד מיום שנתקבל ע"י הלקוח, בכפוף לתנאים דלהלן. לצורך ביטול הרכישה על הלקוח להודיע על כך באמצעות האימייל ל: smadar_prager@sane-way.com, הלקוח יקבל זיכוי על המוצר בניכוי דמי טיפול ומשלוח.
6.6 בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה של שירות, כפוף ביטול העסקה לכך, שהמבצע יודיע על ביטול לפחות 24 שעות לפני מועד קבלת השירות באמצעות האימייל ל: smadar_prager@sane-way.com, ויקבל אישור על קבלת וקריאת האימייל, הלקוח יקבל זיכוי על השירות.
6.7 לא ניתן להחזיר ספרים חתומים עם הקדשה אישית.
6.8 פגישות הדרכה אישית: לאחר שבוצעה רכישה ואושרה, נשלח ללקוח אימייל "אישור תשלום ותאום פגישה". הלקוח יקבל החזר כספי אם התחרט והודיע על כך עד 14 יום בלבד מיום תאריך שליחת אימייל "אישור תשלום ותאום פגישה".

7. שירות לקוחות
ניתן לפנות בשאלות טכניות באמצעות האימייל: smadar_prager@sane-way.com, ולהיענות בזמן סביר.

8. שמירת סודיות המידע אודות המשתמש
8.1 מעבר לשימוש המתחייב על פי תקנון זה מתחייבת .Sane Way Inc שלא לעשות כל שימוש במידע המסופק לה בקשר עם רכישות באתר ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. .Sane Way Inc תאפשר גישה למידע רק לאלה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
8.2 .Sane Way Inc נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, לא תהא .Sane Way Inc אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.Official PayPal Seal

9. ל .Sane Way Inc נשמרת הזכות לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.

10. תהליך הגבייה
יתבצע על ידי Pay Pal על פי הפרטים שסופקו ל .Sane Way Inc  על ידי הלקוח/ה על מנת לאפשר את הגבייה.

11. כללי
11.1
.Sane Way Inc לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או מרכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז .Sane Way Inc שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה טלפונית או בהודאה בכתב באימייל למבצע הפעולה. כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
11.2 מלוא זכויות היוצרים, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לחברת .Sane Way Inc. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג כל חומר כנ"ל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי Sane Way Inc.
11.3 המידע, התכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, וכן אי התאמה של צבעי המוצרים או גוניהם לצבעם במציאות. .Sane Way Inc או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי .Sane Way Inc בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן. .Sane Way Inc אינה מתחייבת, כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
11.4 .Sane Way Inc רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו ללא התראה מוקדמת. .Sane Way Inc רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. .Sane Way Inc תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלו יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי .Sane Way Inc בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
11.5 באתר יועמדו למכירה מוצרים ו/או שירותים בכמויות משתנות ומסוגים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של חברת .Sane Way Inc. כמו כן שמורה ל .Sane Way Inc, בכל עת, הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים ממספר המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים, את מחיר הרכישה, את אופני הרכישה ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר ו/או שירות.
11.6 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.
11.7 התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1.2.2007 וניתן לשינוי בכל עת על ידי .Sane Way Inc, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

| הוספה למועדפים הפוך לעמוד הבית | מפת האתר | ספר אורחים |
שרותים | אישה בתוך אישה בי"ס להורים | אודות סמדר פרגר | תרומה |

  [ ^חזרה^]

בנימה אישית |  לשון החוק  |  תנאי שימוש |  מתכונים וזכויות יוצרים |  כללי הבית בנוגע לפרסום מתכונים |  תקנון חנות וירטואלית

למשרד הוירטואלי

*** האתר מומלץ לצפיה באמצעות דפדפן אקספלורר או פיירפוקס ***

הרזיה שפויה - אתר הבית של סמדר פרגר


הרזיה שפויה © אתר הבית של סמדר פרגר
 התכנים באתרי הרזיה שפויה מיועדים למטרות מידע בלבד ואינם מהווים בשום אופן כלי טיפולי
או איבחוני, או באים להחליף טיפול רפואי או פסיכולוגי.


 
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש. כל חומר המופיע באתר ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצרים. חל איסור מוחלט לשנות, לפרסם, למכור ו/או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש בכתב ומראש. הרחבה...

sane-way.com
למרות הלשון שבה אני משתמשת באתר זה היא לשון נקבה,
אין לראות בכך פנייה רק לנשים,
כשם שפנייה השגורה בלשון זכר,
במקרים רבים איננה פנייה רק לגברים.האתר עודכן לאחרונה בתאריך: 2.7.2018

ISMHO - Smadar Prager is a Member of International Society for Mental Health Online

Official PayPal Seal

    

Locations of visitors to this page

    Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
  היום כל אחד יכול לבנות אתר באינטרנט. לחצו כאן לפרטים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לייבסיטי - בניית אתרים